<nobr id="l228u"><ruby id="l228u"></ruby></nobr>

<center id="l228u"></center>
<nobr id="l228u"><s id="l228u"><optgroup id="l228u"></optgroup></s></nobr>

<center id="l228u"></center>

<nobr id="l228u"><s id="l228u"><meter id="l228u"></meter></s></nobr>

國家: 土耳其 (Turkey)

首都: 安卡拉

土耳其正在使用的時區

土耳其目前正在使用1個時區 +03

Offset 時區 代表城市 當前時間
UTC +03:00 +03 伊斯坦布爾 10:08 周四, 2023-03-09

土耳其各城市時間

+03 (UTC +03:00)

城市 時間
伊斯坦布爾 10:08 周四, 2023-03-09
安卡拉 10:08 周四, 2023-03-09
伊茲密爾 10:08 周四, 2023-03-09
布爾薩 10:08 周四, 2023-03-09
阿達納 10:08 周四, 2023-03-09
加濟安泰普 10:08 周四, 2023-03-09
科尼亞 10:08 周四, 2023-03-09
安塔利亞 10:08 周四, 2023-03-09
開塞利 10:08 周四, 2023-03-09
梅爾辛 10:08 周四, 2023-03-09
迪亞巴克爾 10:08 周四, 2023-03-09
埃斯基謝希爾 10:08 周四, 2023-03-09
薩姆松 10:08 周四, 2023-03-09
登尼資里 10:08 周四, 2023-03-09
尚勒烏爾法 10:08 周四, 2023-03-09
烏沙克 10:08 周四, 2023-03-09
馬拉蒂亞 10:08 周四, 2023-03-09
埃森萊爾 10:08 周四, 2023-03-09
卡赫拉曼馬什拉 10:08 周四, 2023-03-09
埃迪爾內 10:08 周四, 2023-03-09
凡城 10:08 周四, 2023-03-09
埃爾祖魯姆 10:08 周四, 2023-03-09
巴特曼 10:08 周四, 2023-03-09
埃拉澤 10:08 周四, 2023-03-09
錫瓦斯 10:08 周四, 2023-03-09
特拉布宗 10:08 周四, 2023-03-09
馬尼薩 10:08 周四, 2023-03-09
蓋布澤 10:08 周四, 2023-03-09
科加厄利 10:08 周四, 2023-03-09
蘇坦貝利區 10:08 周四, 2023-03-09
巴勒克埃西爾 10:08 周四, 2023-03-09
塔蘇斯 10:08 周四, 2023-03-09
薩卡里亞 10:08 周四, 2023-03-09
喬爾盧 10:08 周四, 2023-03-09
喬魯姆 10:08 周四, 2023-03-09
屈塔希亞 10:08 周四, 2023-03-09
城市 時間
阿德亞曼 10:08 周四, 2023-03-09
哈塔伊 10:08 周四, 2023-03-09
奧斯曼尼耶 10:08 周四, 2023-03-09
伊斯帕塔 10:08 周四, 2023-03-09
艾登 10:08 周四, 2023-03-09
克魯茲卡雷 10:08 周四, 2023-03-09
阿菲永卡拉希薩爾 10:08 周四, 2023-03-09
阿克薩賴 10:08 周四, 2023-03-09
伊斯肯德倫 10:08 周四, 2023-03-09
伊內格爾 10:08 周四, 2023-03-09
泰基爾達 10:08 周四, 2023-03-09
奧爾杜 10:08 周四, 2023-03-09
克孜勒泰佩 10:08 周四, 2023-03-09
卡拉曼 10:08 周四, 2023-03-09
錫爾特 10:08 周四, 2023-03-09
托卡特 10:08 周四, 2023-03-09
代林杰 10:08 周四, 2023-03-09
圖爾古特盧 10:08 周四, 2023-03-09
班德爾馬 10:08 周四, 2023-03-09
錫韋雷克 10:08 周四, 2023-03-09
納濟利 10:08 周四, 2023-03-09
阿拉尼亞 10:08 周四, 2023-03-09
吉雷松 10:08 周四, 2023-03-09
馬納夫加特 10:08 周四, 2023-03-09
埃爾津詹 10:08 周四, 2023-03-09
維蘭謝希爾 10:08 周四, 2023-03-09
阿馬西亞 10:08 周四, 2023-03-09
費特希耶 10:08 周四, 2023-03-09
土耳其卡爾斯 10:08 周四, 2023-03-09
庫薩達斯 10:08 周四, 2023-03-09
圖爾哈爾 10:08 周四, 2023-03-09
貝爾加馬 10:08 周四, 2023-03-09
馬爾馬里斯 10:08 周四, 2023-03-09
格雷梅 10:08 周四, 2023-03-09
以弗所 10:08 周四, 2023-03-09
馬爾丁 10:08 周四, 2023-03-09

土耳其的地理位置

h动漫番号大全 番号库
<nobr id="l228u"><ruby id="l228u"></ruby></nobr>

<center id="l228u"></center>
<nobr id="l228u"><s id="l228u"><optgroup id="l228u"></optgroup></s></nobr>

<center id="l228u"></center>

<nobr id="l228u"><s id="l228u"><meter id="l228u"></meter></s></nobr>