<nobr id="l228u"><ruby id="l228u"></ruby></nobr>

<center id="l228u"></center>
<nobr id="l228u"><s id="l228u"><optgroup id="l228u"></optgroup></s></nobr>

<center id="l228u"></center>

<nobr id="l228u"><s id="l228u"><meter id="l228u"></meter></s></nobr>

國徽:

國家: 墨西哥 (Mexico)

首都: 墨西哥城

墨西哥正在使用的時區

墨西哥目前正在使用4個時區 PST MST CST EST

Offset 時區 代表城市 當前時間
UTC -08:00 PST 提華納 14:05 周四, 2023-03-09
UTC -07:00 MST 華瑞茲城 15:05 周四, 2023-03-09
UTC -06:00 CST 墨西哥城 16:05 周四, 2023-03-09
UTC -05:00 EST 本尼托胡亞雷斯 17:05 周四, 2023-03-09

墨西哥將要使用的時區

Offset 時區 切換時間
UTC -06:00 MDT 2023-04-02
UTC -05:00 CDT 2023-04-02
UTC -07:00 PDT 2023-03-12
UTC -05:00 CDT 2023-03-12

墨西哥各城市時間

PST (UTC -08:00)

城市 時間
提華納 14:05 周四, 2023-03-09
墨西卡利 14:05 周四, 2023-03-09
城市 時間
恩森那達 14:05 周四, 2023-03-09

MST (UTC -07:00)

城市 時間
華瑞茲城 15:05 周四, 2023-03-09
奇瓦瓦 15:05 周四, 2023-03-09
庫利亞坎 15:05 周四, 2023-03-09
埃莫西約 15:05 周四, 2023-03-09
特皮克 15:05 周四, 2023-03-09
馬薩特蘭 15:05 周四, 2023-03-09
阿奧梅 15:05 周四, 2023-03-09
城市 時間
奧夫雷貢城 15:05 周四, 2023-03-09
洛斯莫奇斯 15:05 周四, 2023-03-09
諾加萊斯 15:05 周四, 2023-03-09
拉巴斯 15:05 周四, 2023-03-09
瓜伊馬斯 15:05 周四, 2023-03-09
奧希納加 15:05 周四, 2023-03-09

CST (UTC -06:00)

城市 時間
墨西哥城 16:05 周四, 2023-03-09
瓜納華托 16:05 周四, 2023-03-09
圣路易斯波托西州 16:05 周四, 2023-03-09
普埃布拉 16:05 周四, 2023-03-09
克雷塔羅 16:05 周四, 2023-03-09
??ㄌ嘏蹇?/a> 16:05 周四, 2023-03-09
瓜達拉哈拉 16:05 周四, 2023-03-09
萊昂 16:05 周四, 2023-03-09
特拉斯卡拉州 16:05 周四, 2023-03-09
托雷翁 16:05 周四, 2023-03-09
薩波潘 16:05 周四, 2023-03-09
蒙特雷 16:05 周四, 2023-03-09
內薩瓦爾科約特爾城 16:05 周四, 2023-03-09
梅里達 16:05 周四, 2023-03-09
阿瓜斯卡達特斯 16:05 周四, 2023-03-09
坎佩切州 16:05 周四, 2023-03-09
諾凱潘 16:05 周四, 2023-03-09
托盧卡 16:05 周四, 2023-03-09
莫雷利亞 16:05 周四, 2023-03-09
馬塔莫羅斯 16:05 周四, 2023-03-09
雷諾薩 16:05 周四, 2023-03-09
薩爾蒂 16:05 周四, 2023-03-09
瓜達魯佩 16:05 周四, 2023-03-09
阿卡普爾科 16:05 周四, 2023-03-09
塔蘭潘特拉 16:05 周四, 2023-03-09
比亞埃爾莫薩 16:05 周四, 2023-03-09
奇馬爾瓦坎 16:05 周四, 2023-03-09
圖斯特拉-古鐵雷斯 16:05 周四, 2023-03-09
瓜達拉哈拉 16:05 周四, 2023-03-09
韋拉克魯斯 16:05 周四, 2023-03-09
賈拉普 16:05 周四, 2023-03-09
阿波達卡 16:05 周四, 2023-03-09
杜蘭戈 16:05 周四, 2023-03-09
伊斯塔帕盧卡 16:05 周四, 2023-03-09
阿蒂薩潘 16:05 周四, 2023-03-09
圣尼古拉斯市 16:05 周四, 2023-03-09
塞拉亞 16:05 周四, 2023-03-09
墨西哥城 16:05 周四, 2023-03-09
城市 時間
伊拉普阿托 16:05 周四, 2023-03-09
新拉雷多 16:05 周四, 2023-03-09
尼古拉斯羅梅羅 16:05 周四, 2023-03-09
查爾科鎮 16:05 周四, 2023-03-09
米納蒂特蘭 16:05 周四, 2023-03-09
庫埃納瓦卡 16:05 周四, 2023-03-09
戈麥斯帕拉西奧 16:05 周四, 2023-03-09
塔帕丘拉 16:05 周四, 2023-03-09
烏魯阿潘 16:05 周四, 2023-03-09
夸察夸爾科斯 16:05 周四, 2023-03-09
維多利亞城 16:05 周四, 2023-03-09
瓦哈卡 16:05 周四, 2023-03-09
坦皮科 16:05 周四, 2023-03-09
科亞卡科 16:05 周四, 2023-03-09
帕楚卡 16:05 周四, 2023-03-09
特瓦坎 16:05 周四, 2023-03-09
薩拉曼卡 16:05 周四, 2023-03-09
巴亞爾塔港 16:05 周四, 2023-03-09
蒙克洛瓦 16:05 周四, 2023-03-09
梅特佩克 16:05 周四, 2023-03-09
奇爾潘辛戈 16:05 周四, 2023-03-09
圣克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯 16:05 周四, 2023-03-09
波薩里卡 16:05 周四, 2023-03-09
阿庫尼亞城 16:05 周四, 2023-03-09
庫奧特拉 16:05 周四, 2023-03-09
薩莫拉-德伊達爾戈 16:05 周四, 2023-03-09
薩卡特卡斯 16:05 周四, 2023-03-09
科利馬 16:05 周四, 2023-03-09
特奧蒂瓦坎 16:05 周四, 2023-03-09
奧里薩巴 16:05 周四, 2023-03-09
庫奧蒂特蘭伊斯卡伊 16:05 周四, 2023-03-09
塔斯科 16:05 周四, 2023-03-09
班德拉斯灣 16:05 周四, 2023-03-09
烏斯馬爾 16:05 周四, 2023-03-09
科爾多瓦 16:05 周四, 2023-03-09
帕倫克 16:05 周四, 2023-03-09
奇琴伊察 16:05 周四, 2023-03-09

EST (UTC -05:00)

城市 時間
本尼托胡亞雷斯 17:05 周四, 2023-03-09
切圖馬爾 17:05 周四, 2023-03-09
城市 時間
科巴 17:05 周四, 2023-03-09
圖盧姆 17:05 周四, 2023-03-09

墨西哥的地理位置

h动漫番号大全 番号库
<nobr id="l228u"><ruby id="l228u"></ruby></nobr>

<center id="l228u"></center>
<nobr id="l228u"><s id="l228u"><optgroup id="l228u"></optgroup></s></nobr>

<center id="l228u"></center>

<nobr id="l228u"><s id="l228u"><meter id="l228u"></meter></s></nobr>