<nobr id="l228u"><ruby id="l228u"></ruby></nobr>

<center id="l228u"></center>
<nobr id="l228u"><s id="l228u"><optgroup id="l228u"></optgroup></s></nobr>

<center id="l228u"></center>

<nobr id="l228u"><s id="l228u"><meter id="l228u"></meter></s></nobr>

國家: 加拿大 (Canada)

首都: 渥太華

加拿大時間時區及夏令時簡介

加拿大一共6個時區,其中與美國本土相類似,包含東部時間 (EST)、中部時間 (CST)、山區時間 (MST)、太平洋時間 (PST)。另外兩個分別是大西洋標準時間 (AST)紐芬蘭標準時間 (NST)

從2007年開始,加拿大遵從北美夏令時標準,每年3月第2個周日開始夏令時并把時鐘往前調1小時,每年11月第1個周日結束夏令時并把時鐘往后調1小時。以2017年為例,加拿大2017年夏令時從3月12日開始,到11月5日結束。

需要注意的是,加拿大有部分領土不實行夏令時,其中包括:魁北克在西經63度以東的地區、薩斯喀徹溫省大部分地區,以及南安普頓島。

加拿大正在使用的時區

加拿大目前正在使用6個時區 PST MST CST EST AST NST

Offset 時區 代表城市 當前時間
UTC -08:00 PST 維多利亞市 20:42 周三, 2023-03-08
UTC -07:00 MST 卡爾加里 21:42 周三, 2023-03-08
UTC -06:00 CST 溫尼伯 22:42 周三, 2023-03-08
UTC -05:00 EST 多倫多 23:42 周三, 2023-03-08
UTC -04:00 AST 哈利法克斯 00:42 周四, 2023-03-09
UTC -03:30 NST 圣約翰,紐芬蘭-拉布拉多 01:12 周四, 2023-03-09

加拿大將要使用的時區

Offset 時區 切換時間
UTC -07:00 PDT 2023-03-12
UTC -06:00 MDT 2023-03-12
UTC -05:00 CDT 2023-03-12
UTC -04:00 EDT 2023-03-12
UTC -03:00 ADT 2023-03-12
UTC -02:30 NDT 2023-03-12

加拿大各城市時間

PST (UTC -08:00)

城市 時間
維多利亞市 20:42 周三, 2023-03-08
溫哥華 20:42 周三, 2023-03-08
素里 20:42 周三, 2023-03-08
本那比 20:42 周三, 2023-03-08
列治文 20:42 周三, 2023-03-08
阿伯茨福德 20:42 周三, 2023-03-08
高貴林 20:42 周三, 2023-03-08
基洛納 20:42 周三, 2023-03-08
沙尼治 20:42 周三, 2023-03-08
城市 時間
坎盧普斯 20:42 周三, 2023-03-08
納奈莫 20:42 周三, 2023-03-08
維多利亞 20:42 周三, 2023-03-08
道森克里克 20:42 周三, 2023-03-08
懷特霍斯 20:42 周三, 2023-03-08
納爾遜堡 20:42 周三, 2023-03-08
道森市 20:42 周三, 2023-03-08
歐肯那根谷 20:42 周三, 2023-03-08

MST (UTC -07:00)

城市 時間
卡爾加里 21:42 周三, 2023-03-08
埃德蒙頓 21:42 周三, 2023-03-08
耶洛奈夫 21:42 周三, 2023-03-08
班夫鎮 21:42 周三, 2023-03-08
城市 時間
克雷斯頓 21:42 周三, 2023-03-08
劍橋灣 21:42 周三, 2023-03-08
伊努維克 21:42 周三, 2023-03-08
紅鹿市 21:42 周三, 2023-03-08

CST (UTC -06:00)

城市 時間
溫尼伯 22:42 周三, 2023-03-08
薩斯卡通 22:42 周三, 2023-03-08
里賈納 22:42 周三, 2023-03-08
城市 時間
斯威夫特卡倫特 22:42 周三, 2023-03-08
阿蒂科肯 22:42 周三, 2023-03-08
蘭金因萊特 22:42 周三, 2023-03-08

EST (UTC -05:00)

城市 時間
多倫多 23:42 周三, 2023-03-08
蒙特利爾 23:42 周三, 2023-03-08
渥太華 23:42 周三, 2023-03-08
魁北克市 23:42 周三, 2023-03-08
密西沙加 23:42 周三, 2023-03-08
布蘭普頓 23:42 周三, 2023-03-08
哈密爾頓 23:42 周三, 2023-03-08
拉瓦勒 23:42 周三, 2023-03-08
倫敦 23:42 周三, 2023-03-08
萬錦 23:42 周三, 2023-03-08
旺市 23:42 周三, 2023-03-08
加蒂諾 23:42 周三, 2023-03-08
隆格伊 23:42 周三, 2023-03-08
基奇納 23:42 周三, 2023-03-08
溫莎 23:42 周三, 2023-03-08
列治文山 23:42 周三, 2023-03-08
奧克維爾 23:42 周三, 2023-03-08
城市 時間
伯靈頓 23:42 周三, 2023-03-08
希爾布魯克 23:42 周三, 2023-03-08
奧沙瓦 23:42 周三, 2023-03-08
薩格奈 23:42 周三, 2023-03-08
巴里 23:42 周三, 2023-03-08
圣凱瑟琳斯 23:42 周三, 2023-03-08
三河市 23:42 周三, 2023-03-08
劍橋 23:42 周三, 2023-03-08
金斯敦 23:42 周三, 2023-03-08
惠特比 23:42 周三, 2023-03-08
圭爾夫 23:42 周三, 2023-03-08
亞積士 23:42 周三, 2023-03-08
桑德貝 23:42 周三, 2023-03-08
查塔姆-肯特 23:42 周三, 2023-03-08
加斯佩 23:42 周三, 2023-03-08
伊魁特 23:42 周三, 2023-03-08
龐納唐 23:42 周三, 2023-03-08

AST (UTC -04:00)

城市 時間
哈利法克斯 00:42 周四, 2023-03-09
布雷頓角 00:42 周四, 2023-03-09
圣約翰 00:42 周四, 2023-03-09
蒙古頓 00:42 周四, 2023-03-09
城市 時間
弗雷德里克頓 00:42 周四, 2023-03-09
格萊斯貝 00:42 周四, 2023-03-09
古斯貝 00:42 周四, 2023-03-09

NST (UTC -03:30)

城市 時間
圣約翰,紐芬蘭-拉布拉多 01:12 周四, 2023-03-09
圣約翰 01:12 周四, 2023-03-09
城市 時間
布朗薩布隆 01:12 周四, 2023-03-09
h动漫番号大全 番号库
<nobr id="l228u"><ruby id="l228u"></ruby></nobr>

<center id="l228u"></center>
<nobr id="l228u"><s id="l228u"><optgroup id="l228u"></optgroup></s></nobr>

<center id="l228u"></center>

<nobr id="l228u"><s id="l228u"><meter id="l228u"></meter></s></nobr>